عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی “۳۶۰ درجه”  اولین ساخته سام قریبیان، فرزند فرامرز قریبیان، دوشنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۴ در پردیس سینمایی ملت برگزار شد. در این مراسم مسعود فروتن، مسعود جعفری جوزانی، عبدالله اسکندری، سام قریبیان و پدرش فرامرز قریبیان، میلاد کی مرام، گلاره عباسی، جمشید محمودی، حسین پاکدل، عاطفه رضوی، بیژن امکانیان، احسان کرمی، ارشا اقدسی، آزاده صمدی، امیر آقایی، محسن افشانی، رضا یزدانی و … حضور داشتند.

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

پریناز ایزدیار/ گلاره عباسی / میلاد کی مرام /  سام قریبیان / اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

میلاد کی مرام و سام قریبیان در اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

محسن افشانی

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

رضا یزدانی

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

حسین پاکدل

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

حسین یاری

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

فرامرز قریبیان

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

مسعود جعفری جوزانی

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

سام قریبیان

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

احسان کرمی / مسعود فروتن / امیر آقایی

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

امیر آقایی در اکران خصوصی ۳۶۰ درجه

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

عبدالله اسکندری

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

میلاد کی مرام و سام قریبیان

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

عکسهای اکران خصوصی فیلم ۳۶۰ درجه

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

43