عکسهای ایوانکا ترامپ در مراسم زنان قدرتمند

عکسهای ایوانکا ترامپ در مراسم زنان قدرتمند

عکسهای ایوانکا ترامپ در مراسم زنان قدرتمند

عکسهای ایوانکا ترامپ در مراسم زنان قدرتمند

عکسهای ایوانکا ترامپ در مراسم زنان قدرتمند

عکسهای ایوانکا ترامپ در مراسم زنان قدرتمند

عکسهای ایوانکا ترامپ در مراسم زنان قدرتمند

ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور آمریکا در کنفرانس زنان برجسته ای که در کسب و کار, دولت, بشر رفاقت, تعلیم وپرورش, هنر و… دستاوردهای ویژه ای داشتند شرکت کرد.

دیدگاه‌های شما

نظرات بسته شده است.

مطالب پیشنهادی ما
34