عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

 مردم پاکستان پس از ۲۵ ماه رمضان برای آمادگی برگزاری جشن عید فطر به بازارهای لباس، کفش و دیگر موارد رونق خاصی می‌بخشند.

 

بیشتر زنان پاکستانی با خرید عید علاقه‌ ویژه‌ای دارند قبل از آمدن عید فطر لوازم برگزاری جشن را فراهم می‌کنند.

 

مردم پاکستان مانند سال‌های گذشته امسال نیز برای خریدهای عید به بازارها آمده‌اند.

 

در ادامه تصاویری از آمادگی مردم پاکستان برای جشن عید فطر را در این کشور مشاهده کنید:

 

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

عکس آمادگی مردم پاکستان برای عید فطر

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

88