عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش ساخت سبد تزیینی

 

از فوتر دایره ای به قطر ۴۴ سانتی متر ببرید .

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش درست کردن سبد تزیینی

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش تصویری ساخت سبد تزیینی

 

۸ سانت از لبه دایره به طرف مرکز با صابون خط بکشید.

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش ساخت سبد تزیینی.

این خط ها را ببرید.

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش درست کردن سبد

 

۲ سانت بعد از لبه دایره کنار برش را با پانچ مانند شکل سوراخ کنید.

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش تصویری ساخت سبد تزیینی

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش ساخت سبد تزیینی

 

حالا دایره ای از فوتر با ۱۶ برش ۸ سانتی و ۳۲ سوراخ در قسمت لبه داریم .

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش درست کردن سبد تزیینی

 

یک تکه نخ قیطون از داخل سوراخ ها به صورت یک در میان بگذرانید. و اطراف سبد را جمع کنید. به انتهای نخ دو تا مهره وصل کنید.

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش ساخت سبد تزیینی

تکه های داخل را هم به همدیگر وصل کنید. روی کار را با گل های روبانی یا گل های مصنوعی آماده تزئین کنید.

 

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

آموزش درست کردن سبد تزیینی

عکس آموزش تصویری درست کردن سبد تزیینی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

58