عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

 

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

به صورت تصویری گل های نمدی را آموزش داده ایم
استفاده از کاردستی و وسایلی که به سلیقه خودتان٬ درست شده اند لذت بیشتری دارد. در این مقاله می خواهم گلِ سرهایی را آموزش بدهم که می توانید با خلاقیت خودتان از آن ها برای گل سر، کش، سنجاقِ سر و تل استفاده کنید.
وسایل لازم :
پارچه
نخ
سوزن
سنجاق سر

مراحل ساخت :

 

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

الگوی گلبرگ ها را مانند شکل روی پارچه نمدی یا مخمل می کشیم
روی پارچه طرح گلبرگ ها را می کشیم . این گل سر ها با پارچه های نمدی و یا مخملی زیباتر به نظر می آیند.

 

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

طرح های گلبرگ ها را با قیچی می بریم

 

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

با نخ و سوزن از پایین گلبرگ ها رد می کنیم همه گلبرگ ها را پشت سر هم رد می کنیم
با سوزن، نخ و یا بند را از پایین گلبرگ ها  را رد می کنیم. به ترتیب گلبرگ های بعدی را از همان بند و پشت سر هم رد می کنیم.

 

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

بعد از آنکه سه تا از گلبرگ ها را با نخ کوک زدیم، دو سر آخر بند را به هم گره می زنیم

 

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

اضافی بند را قیچی کرده و آخر آن را به سنجاق سرمان گره می زنیم

 

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

می توانیم این گل ها را با چسب روی تلِ سر نصب کنیم و یا به کش های ساده بدوزیم

عکس آموزش درست کردن گل سرهای نمدی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

78