عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

با کارتن شیر، جعبه ای زیبا برای تقسیم خرده ریزها درست کنید. در این جا نحوه ساخت جعبه به صورت کامل و تصویری آموزش داده شده است .

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

کارتن شیر را به ارتفاع های دلخواه برش می زنیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

برش های کارتن را از جای چسب شان باز می کنیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

به تعداد برش ها از پارچه مورد نظر کمی بزرگتر از برش ها آماده می کنیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

پارچه را با چسب به قطعات کارتن می چسبانیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

اضافه های پارچه را به طرف بیرون چسب می زنیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

جای برش ( دو طرف ) کارتن را چسب می زنیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

اضافه های پارچه را به طرف بیرون چسب می زنیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

نمایی از بالای جعبه های کوچک آماده

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

به تعداد مورد نیاز جعبه آماده کرده و آن ها را کنار هم چسب بزنید و با گیره ثابت نگه دارید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

کارتنی را برای اطراف جعبه ها مانند شکل آماده کنید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

داخل کارتن را مانند شکل پارچه بچسبانید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

جعبه های کوچک را داخل کارتن قرار داده و اطراف آن را چسب بزنید و با گیره محکم کنید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

کارتن هایی را به اندازه اطراف کارتن بزرگ آماده کنید و به آن پارچه بچسبانید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

اضافه های پارچه را به طرف بیرون چسب می زنیم

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

برش های کارتن را به اطراف بیرون جعبه بزرگ بچسبانید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

اطراف جعبه را با نوارهای تزیینی تزیین کنید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

در جعبه را هم مانند شکل آماده کنید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

این هم نمایی از جعبه آماده

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

داخل در جعبه را این گونه بچسبانید

 

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

می توانید از این جعبه برای مرتب کردن و نگهداری وسایل خیاطی استفاده کنید

عکس آموزش ساخت جعبه تقسیم

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

29