عکس آموزش ساخت گربه جورابی

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

ساخت گربه جورابی

 

آموزش ساخت یک نمونه عروسک ( گربه ) با جوراب را ببینید.

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

نحوه ساخت گربه با جوراب

 

ابتدا جوراب را پشت و رو کنید.
پنجۀ یک لنگه جوراب پاهای گربه و قسمت مچ جوراب دست های گربه را می سازد.
پاشنه و کف جوراب پشت و کمر گربه هست.

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

آموزش ساخت عروسک با جوراب

 

قسمت پنجه جوراب را از وسط تا دو سانت مانده به پاشنه ببرید و با دست یا چرخ بدوزید. قسمت مچی یا دست های گربه را بعد از پر کردن خواهید دوخت.

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

آموزش تصویری عروسک سازی.

 

جوراب را به رو کنید و با پشم شیشه آن را پر کنید.

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

نحوه درست کردن عروسک

 

لبه مچی را پس دوزی کنید.

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

ساخت عروسک های جورابی

 

خط وسط مچ را تا دو سانت مانده به پاشنه بدوزید ، (این دست های گربه هست)

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

ساخت عروسک با جوراب

 

از لنگه دوم جوراب سر گربه را بسازید.
مچی جوراب گردن گربه ، پاشنه جوراب پوزه گربه و قسمت کف جوراب بالای سر و گوش ها را می سازند.

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

ساخت گربه جورابی

 

دور تا دور سر را بدوزید و پشت و رو کنید.

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

نحوه ساخت گربه با جوراب

 

داخل سر را با پشم شیشه پر کنید و لبه برش را بدوزید.

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

آموزش ساخت عروسک با جوراب

 

با دو مهره سیاه یا دانه تسبیح چشمها و با یک مهره کوچکتر برای گربه تان بینی بدوزید!

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

آموزش عروسک سازی

 

سر  آماده را روی بدن بدوزید.
محل قرار گرفتن سر بالای شکاف دستها است.

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

آموزش تصویری عروسک سازی

 

از قسمت پنجه جوراب (لنگه دوم که با آن سر را ساختید) یک دایره ببرید و دور تا دور آن را کوک بزنید و داخل آن را کمی پشم شیشه بگذارید.

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

نحوه درست کردن عروسک

 

کوک را بکشید تا اطراف دایره جمع شود و تشکیل یک توپ کوچولو بدهد، این دم گربه نازنازیتون می شود !

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

ساخت عروسک های جورابی

 

دم را بالای شکاف پاها بدوزید.

 

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

ساخت عروسک با جوراب

 

منبع : aftab92.mihanblog.com

عکس آموزش ساخت گربه جورابی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

10