عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

 

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

آشنایی با آموزش گره های ابتدایی مکرومه بافی

 

در این پست شما را با بافت چند نوع گره ابتدایی طناب بافی (مکرومه) آشنا می کنیم .

 

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

برای شروع روش سر انداختن طناب یا نخ  را ببینید

 

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

می بینید که چهار تا رشته طناب آویزان است

 

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید

 دو تا رشته وسطی را کنار هم به سمت پایین، رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید.

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

مانند شکل و توضیحات زیر ادامه گره را انجام بدهید

 

رشته سمت چپ را، از رو بیاورید سمت راست و از زیر رشته سمت راستی رد کنید رشته سمت چپ را از زیر دو تا رشته وسطی، و از روی رشته سمت راستی رد کنید دو تا رشته چپ و راستی را بکشید اینطوری اولین گره ساخته می شود.

 

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

این گره را تکرار کنید تا جایی که لازم دارید به این بافت، گره مربعی یا مار کبری می گویند

 

همین گره را تکرار کنید تا جایی که طول طناب اجازه می دهد. اسم این گره “گره مربعی” یا “گره مار کبراست”

 

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن
اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ خوردن. اسم این گره و بافت ” گره پیچی “هست!

 

منبع : aftab92.mihanblog.com

عکس آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی

 

برچسب ها :
دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

77