عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

آموزش تصویری طرح دار کردن پیراهن ساده

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

آموزش تصویری طرح دار کردن پیراهن ساده

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

طرح دار کردن پیراهن ساده

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

 

ابتدا به اندازه ای که می خواهید باز باشد کمی کمتر، از وسط یقه (جا دکمه) به طرف سرشانه و از وسط به سمت پایین نشانه زده.

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

نشانه زدن اندازه باز شدن یقه

 

روی الگو یقه مورد نظر را دربیاورید و روی لباس نشانه بزنید و با صابون به هم متصل می کنید.

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

چیدن قسمت های نشانه زده

 

قسمت هایی را که نشانه زدید را با قیچی جدا کنید.

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

چرت زدن قسمت های حلال یقه

 

قسمت های حلال را چرت های کوچکی می زنیم ، که هنگام دوخت تاب نخورد و بد نشود.

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

دوخت لبه های یقه بریده شده

 

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

آموزش تصویری طرح دار کردن پیراهن ساده

عکس آموزش مدل دادن به پیراهن ساده

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

71