عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری هر ساله با آغاز سال نو طبری مازنی که در مرداد ماه است، در کندلوس مازندران برگزار می‌شود.

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

آیین سنتی فردینما طبری

عکس آیین سنتی فردینما طبری

عکس آیین سنتی فردینما طبری

آداب و رسوم مردم ایران

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

آغاز سال نو طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

رسوم مردم کندلوس مازندران

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 رسوم مردم مازندران

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

آغاز سال نو طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

رسوم مردم کندلوس مازندران

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

 

عکس آیین سنتی فردینما طبری

آیین سنتی فردینما طبری

عکس آیین سنتی فردینما طبری

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

20