عکس الاغ‌هایی که از شدت سرما منجمد شده اند

الاغ‌هایی که از شدت سرما منجمد شده اند,چند الاغ در کشور ترکیه به علت سرمای شدید یخ زده و به مجسمه‌های ایستاده تبدیل شدند.

عکس الاغ‌هایی که از شدت سرما منجمد شده اند

الاغ‌هایی که از شدت سرما منجمد شده اند

عکس الاغ‌هایی که از شدت سرما منجمد شده اند

الاغ‌هایی که از شدت سرما منجمد شده اند

 

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

1