عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش

نقاشی کارتونی خرگوش قهوه ای 

۱-  با شکل های بدن کلی خرگوش رو می کشیم

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش آموزش گام به گام نقاشی کارتونی خرگوش قهوه ای
۲- اعضای صورت خرگوش رو می کشیم

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش

نقاشی کارتونی خرگوش

۳- صورت خرگوش رو کامل می کنیم

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش

آموزش نقاشی خرگوش

 

۴- موهای دور صورت خرگوش رو می کشیم

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش

 نقاشی خرگوش برای کودکان

 

۵- موهای بدن خرگوش رو می کشیم

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش اموزش مرحله به مرحله نقاشی خرگوش برای کودکان

 

۶- گوش های بلند خرگوش رو می کشیم

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش   نقاشی خرگوش برای کودکان

 

۷- موهای بدن خرگوش رو می کشیم

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش طرز کشیدن نقاشی خرگوش

 

۸ خرگوش آماده رنگ آمیزی هست

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش

عکس اموزش نقاشی کارتونی خرگوش

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

31