عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

 

عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

مراحل درست کردن چراغ سقفی
با کاسه های فلزی قدیمی تان چراغ های سقفی زیبایی درست کنید.

لوازم مورد نیاز برای درست کردن چراغ سقفی :
کاسه فلزی
انبردست
سیم برق با سرپیچ
لامپ

عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

لوازم مورد نیاز برای درست کردن چراغ سقفی
دستورالعمل درست کردن چراغ سقفی :
ابتدا کاسه فلزی تان را برعکس کرده و با انبردست انتهای آن را به شکل دایره ببرید.

عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

ابتدا با انبردست انتهای کاسه فلزی را به شکل دایره ببرید

 

عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

سیمی که سر آن سرپیچ دارد را مانند شکل از درون دایره بریده شده رد کنید

 

عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

از سمت داخل کاسه لامپ را به سرپیچ وصل کنید
کار تمام است. می توانید برای زیبایی بیشتر از کاسه های فلزی در سایزهای مختلف استفاده کنید.

عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

می توانید چند تا در سایزهای متفاوت درست کنید

 

عکس اموزش ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

10