محمدرضا گلزار این عکس را که در هیئت عزاداری است در اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس اینستاگرامی محمدرضا گلزار در هیئت عزاداری امام حسین (ع)

محمدرضا گلزار در هیئت عزاداری امام حسین (ع)

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

71