عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی۲۰۱۴

بدترین مدل لباس هایی که ستارگان هالیوودی در سال ۲۰۱۴ به تن کردند.

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس کیت آپتون Kate Upton در سال ۲۰۱۴

 

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس کیتی هولمز Katie Holmes در سال ۲۰۱۴

 

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس کیتی پری Katy Perry در سال ۲۰۱۴

 

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس کیتی پری Katy Perry و ریف راف Riff Raff در سال ۲۰۱۴

 

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس کیم کارداشیان Kim Kardashian در سال ۲۰۱۴

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس کیم کارداشیان Kim Kardashian در هفته مد سال ۲۰۱۴

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس لیدی گاگا Lady Gaga در هفته مد سال ۲۰۱۴

 

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس لیدی گاگا Lady Gaga در هفته مد سال ۲۰۱۴

 

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس لینا دانم Lena Dunham در هفته مد سال ۲۰۱۴

 

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس لی لی آلن Lily Allen در سال ۲۰۱۴

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس مگی جیلنهال Maggie Gyllenhaal در سال ۲۰۱۴

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس ریتا اورا Rita Ora در سال ۲۰۱۴

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس سارا جسیکا پارکر Sarah Jessica Parker در هفته مد سال ۲۰۱۴

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی2014

بدترین مدل لباس زو سالدانا Zoe Saldana در هفته مد سال ۲۰۱۴

عکس بدترین مدل لباس ها ستارگان هالیوودی۲۰۱۴

برچسب ها :
دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

54