عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

 

عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

دستمال سفره یکی از ارکان اصلی تزیین میز نهارخوری و ایجاد تنوع است
دستمال سفره یکی از ارکان اصلی تزیین میز نهارخوری و ایجاد تنوع است. این بار دستمال سفره تان را به شکل پاکت تزیین کنید.
مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

ابتدا دو سر مقابل دستمال سفره را به هم وصل کنید تا مانند تصویر بالا شود

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

ضلع پایینی مثلث را به دو قسمت تقسیم کرده و دستمال را از آن قست به صورت شکل بالا، تا کنید
مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

دستمال تا شده را برگردانده و مطابق شکل بالا آن را تا کنید

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

گوشه های دستمال سفره را به سمت زیر تا کنید

 

عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

می توانید این دستمال سفره را درون بشقاب و لیوان های تان بگذارید

عکس تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

79