اگر برای تغییر دکور خانه خود نقشه دارید وقت بسیار مناسبی است، به فصل گرم تابستان رسیده ایم و می توانید از رنگ های پر انرژی آن استفاده کنید. در این مطلب ۴ ترکیب رنگ را به شما معرفی می کنم که تمام آنچه تابستان برای ارائه دارد را در خود گنجانده اند تابستان به معنای نور خورشید، میوه های تازه و رسیده، باغ های پر از گل و پوشیده شده از رنگ صورتی، آبی و تمام طیف های زرد است. از این ترکیب رنگ ها برای آوردن تابستان به درون خانه استفاده کنید.

عکس جدید استفاده رنگ ها برای دکوراسیون در تابستان

عکس جدید استفاده رنگ ها برای دکوراسیون در تابستان

عکس جدید استفاده رنگ ها برای دکوراسیون در تابستان

عکس جدید استفاده رنگ ها برای دکوراسیون در تابستان

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

58