عمو پورنگ و مادرش در دل طبیعت

داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:

به پایان آمد این سفر خاطره ها هم چنان باقیست!!!! خوشحالم لبخند ترا میبینم ای مادر ای تمام هستی من به راستی که تو لبخند خدایی

عکس داریوش فرضیایی و مادرش در طبیعت

عمو پورنگ و مادرش

عکس داریوش فرضیایی و مادرش در طبیعت

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

91