عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

بسیاری از این آداب و رسوم آنچنان عجیبند که گاه گمان می کنید حقیقت ندارند اما با وجود پیشرفت و گام هایی به سوی مدرنیته، هنوز هم این رسوم برقرارند.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

دفن آسمانی یکی از آداب خاکسپاری است که در تبت مرسوم است و راهبان مجازند که اجساد را تکه تکه کرده ، استخوان ها را آسیاب نموده و بقایا را به کرکس ها بدهند.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

آویزان کردن تابوت رسمی است که تابوت عزیز از دست رفته با طناب به صخره ای بسته و آویزان می شود.این رسم مربوط به مردم “BO” در جنوب غربی چین است.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

تابوت های فانتزی رسمی است که در برخی نقاط دنیا برقرار است.تابوت های مرگ بنا به علایق شخص به اشکال مختلف ،ماهی ،ماشین ،هواپیما ،دوربین و … ساخته می شود.

در تمدن مایاها رسم بر این بود که جسد عزیز از دست رفته درست زیر خانه دفن می شد تا دوری اش زیاد محسوس نباشد.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

رسم عجیب فیجی ها برای خاکسپاری این بود که به هنگام دفن افراد مهم یکی از اعضاء خانواده ،دوستان ،خدمتکار و یا یک حیوان خانگی را خفه کرده و همراه او دفن می کردند!

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

رسم ساتی ،رسمی است که هندوها آن را دنبال می کردند و در آن زمانها همسر مرد فوت شده را زنده زنده سوزانده و همراه او دفن می کردند تا به عقیده خودشان وفاداری او را ثابت کنند.زنان زنده مدفون شده پس از این کار یک الهه محسوب می شدند.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

در چین قدیم هرچه مراسم خاکسپاری شلوغ تر بود آن خانواده خوشبخت تر بودند بنابراین بازماندگان برای جذب شرکت کنندگان در مراسم دست به هر کاری می زدند حتی آوردن گروه موسیقی و رقصنده!

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

در ماداگاسکار رسم بر این بود که پس از ۷ سال جسد را بیرون کشیده و کفن را عوض می کنند.تکه پاره های کفن قدیمی به زوجهای جوان داده می شود تا بتوانند هرچه سریعتر بچه دار شوند.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

خاکسپاری و توجه به محیط زیست رسمی است در سوئد که جسد پودر شده تفکیک می شود و مقداری از آن برای محصولات دیگری استفاده می شود و بقایا همراه با تابوت جذب خاک می شوند.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

جدیدترین نوع خاکسپاری پرداخت یک هزار دلار برای فرستادن جسد بوسیله موشک به فضا است.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

رسمی دیگر سوزاندن جسد و تبدیل آن به خاکستر است.از آنجایی که خاکستر و الماس هر دو از کربن ساخته می شوند ،خاکستر شخص تبدیل به الماس می شود تا همیشه همراه بازماندگان بماند.

تاکنون ۲۴ راهبه در دنیا خودشان را مومیایی کردند.در این روش آنها به مدت ۳ سال رژیم خاصی می گیرد ،سپس هنگامی که احساس آمادگی کرد داخل مقبره اش می شود وآنجا زندگی می کند تا بمیرد.او موظف است هر روز صدای زنگ را در آورد،هنگامی که دیگر صدای زنگ شنیده نشد ،مقبره توسط دیگر راهبان مهر و موم می شود.

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

عکس دفن مرده ها به شیوه های خاص و متفاوت

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

93