عکسی از دوران کودکی بهرام رادان که نشان می‌دهد بهرام از همان موقع صورت زیبایی داشته است. بهرام رادان چون از دوران کودکی مدام در حال سفر و مهاجرت به اروپا و آمریکا و سایر نقاطِ خارج بوده است، به فارسی تسلط کامل ندارد و اکثرا توضیحات زیر عکس اش را به لاتین می‌نویسد تا سختش نباشد!

عکس دوران کودکی بهرام رادان

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

81