عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

  ۱ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۲

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

طوفان های عظیم,طوفان عظیم,طوفان بزرگ نوح,طوفان بزرگ,گرد و غبار عظیم,گرد و غبار بزرگ,گرد و غبار,گرد و غبار در شیراز,گرد و غبار در اهواز,گرد و غبار تهران

 

 

۲ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۱

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

۳ . اقیانوس هند در نزدیکی Onslow- استرالیا- ۲۰۱۳

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۴ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۲

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۵ . خارطوم- سودان- ۲۰۰۷

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

  ۶ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۲

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

۷ . نیو ساوت ولز- استرالیا- ۲۰۱۰

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۸ . خارطوم- سودان

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۹ . عراق- ۲۰۰۵

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۱۰ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۱

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۱۱ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۱

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

  ۱۲ .  عراق- ۲۰۰۷

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۱۳ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۲

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

 ۱۴ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۱

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

 

 

۱۵ . فونیکس- آریزونا- ۲۰۱۱

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

عکس های حوادث

عکس طوفان های عظیم گرد و غبار از سراسر دنیا

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

91