مجسمه های شگفت انگیز یخ زده (+عکس)
یک رشته کوه در شرق اسلوونی در اتقاع بلند مکان بسیار سرد و بادخیز است که این هوای نامساعد باعث نشد که عکاس ماهر و خبره به نام مارکو از گرفتن این پدیده جالب صرفنظر کند و با گذراندن شرایط سخت در ۵ روز موفق شد این عکس ها را بگیرد.

عکس هایی که که مانند مجسمه های یخی هستند و اینها چیزی نیست جز اثرات باد و سرما و درختان کوهی که شما در ادامه تصاویر آنها را مشاهده می کنید:

 

عکس مجسمه های شگفت انگیز یخ زده

عجایب طبیعت

عکس مجسمه های شگفت انگیز یخ زده

عجایب طبیعت

عکس مجسمه های شگفت انگیز یخ زده

عجایب طبیعت

عکس مجسمه های شگفت انگیز یخ زده

عجایب طبیعت

عکس مجسمه های شگفت انگیز یخ زده

عجایب طبیعت

عکس مجسمه های شگفت انگیز یخ زده

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

81