عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد بالش ها از انواع پارچه های ساتن رنگی ابریشمی و روبان هایی از ساتن و مخمل به همراه تزئیناتی از مراورید، ملیله، سنگ، شکوفه، گل و برگ های پارچه ای، تور، منگوله و تکه های گلدوزی بسیار زیبا در ابعادی حدود ۱۷*۲۳ سانتی متر برای حلقه های ازدواج تهیه گردیده است.

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

عکس مدل تزیین جای حلقه عروس و داماد

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

54