عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

عده ای از شهروندان هندی در یک رقابت جالب در ایالت «راجستان» هند سبیل‌‌های خود را به نمایش گذاشتند.

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

 

عکس مسابقه انتخاب طویل ترین سبیل در هند

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

73