جملات الهام بخش را با عکس ها و طرح ها تلفیق کردیم تا زیباتر شود. عکس نوشته های زیبا را ببینید.

عکس نوشته های جالب و تاثیرگذار سری جدید

فرشتگان از خدا پرسیدند :

خدایا تو که بشر رو آنقدر دوست داری چرا غم را آفریدی ؟

خدا گفت :

غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوقه من

تا غمگین نباشد به یاد خالقش نمی افتد …

“بیایید وقتی هم که شادیم خدا رو یاد کنیم”

سخنان بزرگان را در قاب تصویر ببینید

عکس نوشته های جالب و تاثیرگذار سری جدید

عکس نوشته های جالب و تاثیرگذار سری جدید

عکس نوشته های جالب و تاثیرگذار سری جدید

عکس نوشته های جالب و تاثیرگذار سری جدید

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

17