دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس نوشته عاشقانه و دخترانه مناسب پروفایل کاربری

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید ۲۰۱۶

دانلود عکس نوشته,عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه, عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید , پروفایل دخترونه,عکس دخترونه پروفایل, عکس پروفایل, فانتزی دخترونه, عکس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه, پروفایل دخترونه. عکس عاشقانه ؛ عکس نوشته های جدید

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس پروفایل دخترونه جدید

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

دانلود عکس نوشته, عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

  پروفایل دخترونه,عکس دخترونه پروفایل, عکس پروفایل

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

دانلود عکس نوشته دخترونه

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

موهایم را شانه میکردم…
خستگی نم خورده ای از لابه لای بند موهایم روی زمین می ریخت…
به خیالم که شاید مال من شود…
به نبودش فکر کردم و هی شانه زدم…
هنوز نیامده به رفتنش فکر کردم و شانه زدم…
به اینکه اگه برود چگونه فرو میریزم..!
از چشمانم!?
لب هایم??
از موهایم???…
اینکه سیل می آید،یا کولاک می شود?!
و زندگی ای طاقت فرسایی که با یک پا طی میشود…!
به اینکه منه ناشناس اگر شناس شوم،چه می شود!
لابد بی خانمان می شوم!!
بی خواب و خوراک میشوم،مثل فیلم ها!
به تمام مسیر هایی که میتواند خاطره هایمان باشد فکر کردم و شانه زدم..
به خنده هایی که بعده ها شاید،خون دل هایم بشوند!
و غصه هایی که شاید،از او بیشتر دوستشان بدارم!..
به دختر شکسته ای با موهای آشفته فکر کردم و شانه زدم…
شانه و زدم و به قلبی فکر کردم که خالی تر از قبل،میتپد…
تصمیم گرفتم دور بماند..!
از دور به خیالش بنشینم و شانه کنم موهایی که میتوانست برای او باشد..
دوستش دارم اما…!
چقدر که باید شانه کنم..

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

فانتزی دخترونه, عکس دخترونه,عکس های دخترونه

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید ۲۰۱۶

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس پروفایل فانتزی دخترونه, پروفایل دخترونه

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

کاش می شد تا افق پرواز کرد
حل مشکل را به عشق آغاز کرد
کاش می شد شعرماندن را سرود
با ظهورت یک غزل اعجاز کرد
کاش می شد لحظه های عشق را
بی ریا و با نگاه ابراز کرد …

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس پروفایل دخترونه جدید

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

یکیو دارم…
ﮐــــــﻪ ﻣـﺮﺩﻭﻧــﮕﯿــــﺶ آدﻣــــــﻮ ﺩﯾــــﻮﻭﻭﻧــﻪ ﻣـﯿﮑﻨـﻪ …
ﮐﺴـــﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـــﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ ﻧﺒــﺎﯾـــﺪ ﺟـﺰ ﭼـــﺸـــــﻢ ﭼـــﯿﺰﯼ ﺑﺸــــﻨـﻮﻩ …
ﻋﺎﺷــﻖ ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧـــــﻪ ﻫﺎﺷـــــﻢ …
ﻋﺎﺷــــﻖ ﻏــــﯿــــﺮﺗـــﯽ ﺷﺪﻧشــــــﻢ …
ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺣﺴــــﺎﺏ ﻣﯿـــــﺨﻮﺍﺩ …
ﻣـــــﻦ ﻋـــﺎﺷــــﻖ ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﺍﻡ ﮐــــــﻪ ﻭﻗــــــﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻧــــــﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧــــﻪ ،باﻟــــﻮﺱ ﺑــــــﺎﺯﯾم ﻧﻈــﺮﺵ ﻋﻮﺽ نمـیــشـــــه…
ﻋﺎﺷـــــــﻖ کسی ﺷﺪﻡ ﮐـــــﻪ ﻭﺟـﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﻢ ﺍﺭﺍﻣـــﺶ ﻣــــــﯿﺪﻩ …
کسـی ﮐﻪ ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔــــﻪ ﺑـــــﺎﻫﻢ ﻗــﻬﺮ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻣـــــﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐـﺴﯽ ﺟـــﺎﻣـــــﻮ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ …
کســــــی ﮐﻪ ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﻣﺜـــــﻞ ﮐﻮﻩ ﭘــــــــﺸـــــﺘﻢ ﻫﺴــــﺖ …
♥ﻋﺎﺷــﻖ کـــسی ﺷـﺪﻡ کــﻪ ﯾــﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺷـــﻮ ﺑﻪ ﺩﻧـــیا نمیـــــدم♥
عاشق کســــے کــه
بهـــم یــــاد داد از آدمــــای بی لیاقـــــت بگــذرم
عاشـــــق کســــے کــه با وجــــودش قلـــب سختــــه مـــنو ,با عشــــقش تسخیـــر کـــــرد…

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته های دخترونه و عاشقانه جدید 2016

عکس نوشته عاشقانه و دخترونه

 

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

17