عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

عکس نوشته های عاشقانه زیبا و زمانتیک

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

نوشته های عاشقانه زیبا

بی تو

حتی باران هم

بوی تشنگی می دهد

گـاهــــی لال مـــی شود آدم …

حـرف دارد ؛ ولـــی …

کلمه نـدارد … !!!

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

عکس نوشته رمانتیک

نگاهم بیقرار هجوم قدم های توست

و تو با خبری

اما…

هرگز از جاده ی دلم گذر نمی کنی…

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدیدعکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

جمله عکس های عاشقانه

جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت . . .

خالی تر از سفره ی دل کودکی که

تازه متولد شده است . . .

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

غــُــصـّه دار که ببینــــمت

نَـــفَس هَــــــــم

به کامَــــــم تلــــخ می شود…

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدیدعکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدیدعکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

می خندی،

قندهای عالم در دلم آب می شود

لبخند شیرینت

پایان روزگار تلخ من است…

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

می‌خواهم خودم را بزنم

به آن راه

همان راهی که تو

همیشه از آن می‌رفتی

شاید دوباره همدیگر را دیدیم …

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدیدعکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدیدعکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدیدعکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدیدعکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک جدید

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

14