عکس نیوشا ضیغمی و همکارانش در مرکز پزشکی خودش

عکس نیوشا ضیغمی و همکارانش در مرکز پزشکی نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی عکسی از خودش را در کنار دوستانش در مرکز و کلینیک پزشکی نویشا ضیغمی منتشر کرد و نوشت:

عکس نیوشا ضیغمی و همکارانش در مرکز پزشکی خودشعکس تیم مرکز پزشکی زیبایی نیوشا ضیغمی

عکس نیوشا ضیغمی و همکارانش در مرکز پزشکی خودش

تیم مرکز پزشکی زیبایی نیوشا ضیغمی

ماه و مهربون

ندای عزیزم،مانیای گلم،نیوشای جانم و دکتر آرام ظهیری نازنینم تنها پزشک کلینیک

نیوشا ضیغمی , عکس نیوشا ضیغمی در مرکز زیبایی و پزشکی

عکس نیوشا ضیغمی و همکارانش در مرکز پزشکی خودش

عکس نیوشا ضیغمی و همکارانش در مرکز پزشکی خودش

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

19