عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

من سن خودم را دوست دارم ،از پیر شدن هراسی ندارم و هرگز نمیخواهم مجدد ۲۰ ساله باشم.

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

عکس هایی از مونیکا بلوچی مدل و بازیگر ایتالیایی

 

مونیکا بلوچی درباره بچه دار شدن گفت;”آدمی پس از بچه دار شدن حقیقت و هویت تازه ای پیدا میکند و این هویت تازه هست که باعث میشود برای زندگی انگیزه پیدا کند.انشااللهکه زندگی طولانی داشته باشم.”بلوچی مثل هر ایتالیایی دیگر از علاقه اش برای غذا خوردن ،سفر و شیک پوشی سخن گفت و اینکه ایتالیایی ها بر خلاف بریتانیایی های درون گرا،آدمهای آسان و آزادی میباشند.

 

این بازیگر ۵۱ ساله به خانمهای طرفدارش میگوید; “برای زیباترشدن خود تلاش کنید اما ازراههای منطقی و هوشمندانه!” فیلم اسپکتر ۶ نوامبر ۲۰۱۵ به نمایش عمومی در خواهد آمد.

دیدگاه‌های شما

نظرات بسته شده است.

مطالب پیشنهادی ما
91