عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

در ادامه تصاویر مربوط به افتتاحیه رستوران انار که صاحبش محمدرضا گلزار است مشاهده خواهید کرد.در روز افتتاحیه بسیاری از بازیگران و خوانندگان و….مشهور حضور داشتند و مردم نیز در این افتتاحیه حضور داشتند.در این افتتاحیه برادر محمدرضا گلزار نیز حضور داشت.

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

عکس های افتتاحیه رستوران محمدرضا گلزار

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

23