ایذه یکی از شهرهای استان خوزستان می باشد . ایذه خوزستان شهر زیبایی است که ارزش دیدن دارد . این شهر کم و بیش برای مردم ایران شناخته شده هم می باشد . ایذه که به شهر صخره‌ای ایران نیز شهرت دارد، در ۲۵۸ کیلومتری اهواز و ۱۱۱۰ کیلومتری تهران قرار دارد. ارتفاع این شهر باران‌خیز ۸۳۵ متر از سطح دریا است.

عکس های ایذه خوزستان بهشتی در خوزستان

عکس های ایذه خوزستان بهشتی در خوزستان

عکس های ایذه خوزستان بهشتی در خوزستان

عکس های ایذه خوزستان بهشتی در خوزستان

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

74