عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

باغ کاواچی فوجی در شهر کیتاکیوشو ژاپن می باشد که دارای گونه های بسیار زیادی از گیاهان گلدار می باشد. زیباترین مکان این باغ، تونل رویایی و باورنکردنی ویستریا می باشد که بازدیدکنندگان می توانند در این تونل رویایی پیاده روی کنند.

 عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

تونل ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

تصاویر تونل ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

عکس های تونل ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

باغ کاواچی فوجی در شهر کیتاکیوشو ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

تونل ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

عکس های تونل گل رویایی ویستریا در ژاپن

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

45