زوج چینی چهارقلوهای سالم به دنیا آوردند که در این کشور کمتر این اتفاق رخ می دهد. همگی این نوزادان و مادر آن ها سالم هستند. یک مادر چینی روز ۷ ژولیه چهارقلویی را به دنیا آورد که این اتفاق از هر ۱۵ میلیون بار فقط یک مرتبه در چین اتفاق می‌افتد.

عکس های جالب چهار قلوهای چینی را ببینید

مدل جدیدترین کابینت هابرای آشپزخانه

عکس های جالب چهار قلوهای چینی را ببینید

عکس های جالب چهار قلوهای چینی را ببینید

عکس های جالب چهار قلوهای چینی را ببینید

عکس های جالب چهار قلوهای چینی را ببینید

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

61