سمیه قانعی گوینده،نویسنده و مجری تلویزیون  متولد ۱۳۶۴ در رشت است وی کارشناس علوم سیاسی دارد و بیشتر فعالیتش در شبکه سه سیما بوده است

عکس های جدید سمیه قانعی مجری و گوینده رادیو تلویزیون

عکس های جدید سمیه قانعی مجری و گوینده رادیو تلویزیون

عکس های جدید سمیه قانعی مجری و گوینده رادیو تلویزیون

عکس های جدید سمیه قانعی مجری و گوینده رادیو تلویزیون

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

58