اگر شما یک عقاب هستید یه هیچ وجه به خرس قهوه ای نزدیک نشوید مگر دوست داشته باشید این اتفاق برایتان بیافتد.با ما همراه شوید ……

عکس های درگیری یک عقاب و خرس قهوه ای

عکس های درگیری یک عقاب و خرس قهوه ای

عکس های درگیری یک عقاب و خرس قهوه ای

عکس های درگیری یک عقاب و خرس قهوه ای

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

78