عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

تصاویر دلهره آور رودخانه زرد یا  مصیبت چین پارس ناز : خوانگ خه به معنی رود زرد دومین رود بلند چین پس از یانگ تسه است. این رود با سرچشمه گرفتن از کوههای بایانهار در استان چینگ های در غرب چین از نه استان می گذرد تا در دریای بوهای به پایان مسیر خود برسد.
رنگ زرد این رودخانه ناشی از رسوب های آبرفتی است. رود زرد را گهوارهٔ تمدن چین خوانده اند؛ چرا که حوزهٔ آب خیز آن زادگاه تمدن شمال چین و غنی ترین منطقهٔ چین در اوائل تاریخ چین بوده است. اما طغیان های گاه وبیگاه و ویرانگر رود زرد که ناشی از بالا آمدن بستر رودخانه در مسیر پایینی آن است، به این رود لقب مصیبت چین را داده است.
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

تصاویر دلهره آور رودخانه زرد یا  مصیبت چین

عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

تصاویر دلهره آور رودخانه زرد یا  مصیبت چین

عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

تصاویر دلهره آور رودخانه زرد یا  مصیبت چین

عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

تصاویر دلهره آور رودخانه زرد یا  مصیبت چین

عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین
عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

عکس های دلهره آور رودخانه زرد چین

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

1