جمعی از بازیگران معروف سینما و تلوزیون در روزهای گذشته به عیادت استاد اکبر عبدی رفته اند که در ادامه می توانید به تماشای این عکس ها بنشینید

عکس های دیدار و عیادت بازیگران و هنرمندان از اکبر عبدی

عیادت بازیگران و هنرمندان از اکبر عبدی در بیمارستان

عکس های دیدار و عیادت بازیگران و هنرمندان از اکبر عبدی

عیادت بازیگران و هنرمندان از اکبر عبدی در بیمارستان

عکس های دیدار و عیادت بازیگران و هنرمندان از اکبر عبدی

عکس های دیدار و عیادت بازیگران و هنرمندان از اکبر عبدی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

2