عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکسهای داغ پارتی دانشجویی با کف پاشی و مشروب خوری

در این مراسم که کف پارتی نام دارد عده ای از دانشجویان جدید الورود با پاشیدن کف روی دانشجویانی که قرار است فارغ التحصیل شوند پذیرایی می کنند . در گذشته به جای پاشیدن کف دانشجویان جدید یک مشت کشمش به دانشجویان قدیمی هدیه می دادند.

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

عکس های پارتی دانشجویی عجیب و غریب دختر و پسرها

منبع : ایران ناز

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

42