عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

در کشور ما نور خدا هادی فضل است

وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز
روز دانش آموز مبارک

 

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

کارت روز ۱۳ آبان

 

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

کارت تبریک ۱۳ آبان روز دانش آموز

 

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

کارت پستال ویژه روز دانش آموز

 

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

عکس کارت پستال ویژه روز دانش آموز

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

10