عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

* طمعکاری (Greed):

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

این جواهرات نماد حرص و طمعکاری شامل سکه های طلایی است که بر روی هم قرار گرفته اند
نماد حرص و آز  و طمعکاری شامل سکه های طلایی است که بر روی هم قرار گرفته اند و در بالاترین نقطه به یک الماس درخشان ختم می شوند.

* تنبلی (Sloth):

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

این جواهرات برای نمایش کاهلی و تنبلی، نگین آکوامارین را بر روی کوسن مخملی قرمز قرار داده
برای نمایش کاهلی و تنبلی، نگین آکوامارین را بر روی کوسن مخملی قرمز قرار داده.

* شهوت (Lust):

 

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

این جواهرات نشانگر حیله گری در انگشتر شهوت می باشد
پاهایی با جورابهای ساق بلند که با بازوانی در هم پیچیده شده اند که نشانگر حیله گری در انگشتر شهوت می باشد.

* حسادت (Envy):

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

این جواهرات نماد حسادت شامل هیولایی چشم سبز است
نماد حسادت شامل هیولایی چشم سبز است که زیر سری از سنگ زبرجد کمین کرده است.

* تکبر (Pride):

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

تکبر و غرور را با یک سنگ تانزانیت بنفش با احاطه شدن پرهای طاووس نشان می دهد
تکبر و غرور را با یک سنگ تانزانیت بنفش در حالی که با تعدادی از پرهای طاووس احاطه شده، نشان می دهد.

* شکم پرستی (Gluttony):

 

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

این جواهرات نماد شکم پرستی شامل لب هایی آماده برای بلعیدن هر چیز خوردنی می باشد
شکم پرستی شامل لب هایی پوشیده شده از جواهر قرمز رنگ با دندان های سفید براق آماده برای بلعیدن هر چیز خوردنی می باشد.

* خشم (Wrath):

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

این جواهرات برای نمایش خشم، دستان زنی که جامی پر از زهر را در خود جای داده است
برای نمایش خشم، دستان زنی را نشان می دهد که جامی پر از زهر را در خود جای داده است.

وبستر در تفسیر این انگشترها می گوید: در قرن بیست و یکم هفت گناه کبیره وجود دارد که مجازات مرگ ندارد و در حالی که همه می دانند که نتیجه این گناهان چیست.

عکس کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

63