عکس یادگاری آزاده نامداری و شاگردانش در آخرین روز ترم دانشگاه. اگر نمی‌دانستید بدانید که آزاده خانم در دانشگاه هم تدریس می‌کند.

عکس یادگاری آزاده نامداری و شاگردانش

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

4