عکس یادگاری مجید صالحی در کنار سلطان پروین بامرام و ژنرال قلعه نویی با معرفت.

عکس یادگاری مجید صالحی در کنار سلطان

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

44