Katy Perry – $۱۳۵ million

کیتی پری با ۱۳۵ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

One Direction – $۱۳۰ million

گروه وان دایرکشن با ۱۳۰ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

Garth Brooks – $۹۰ million

گارس بروک با ۹۰ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

Taylor Swift – $۸۰ million

تیلور سوئیفت با ۸۰ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

The Eagles – $۷۳٫۵ million

گروه ایگلز با ۷۳٫۵ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

Calvin Harris – $۶۶ million

کلوین هریس با ۶۶ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

Justin Timberlake – $۶۳٫۵ million

جاستین تیمبرلیک با ۶۳٫۵ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

Diddy – $۶۰ million

دیدی با ۶۰ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

Fleetwood Mac – $۵۹٫۵ million

فلتوود مک با ۵۹٫۵ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

Lady Gaga – $۵۹ million

لیدی گاگا با ۵۹ میلیون دلار

عکس 10 خواننده ای که بیشترین درآمد را در دنیا دارند

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

19