عینکی که همه را به خود خیره کرد!

در یک موزه هنری، نقاشی سه بعدی روی زمین آن کشیده شده بود که همگان هنگام مراجعه به آن خیره می شدند.این نقاشی سه بعدی تصویری از یک عینک با قابی مشکی را به نمایش میگذاشت که به طرز شگفت انگیزی نظر بینندگان را به خود جلب میکرد.

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

عینکی که همه را به خود خیره کرد!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

29