فرهاد مجیدی داخل ماشین لوکسش (عکس)

فرهاد مجیدی سعی می کند مانند گذشته از مصاحبه دوری کند تا مانند برنامه نود محبوبیتش زیر سوال نرود. انتشار عکس و مصاحبه نکردن می تواند او را به جایگاه قبلی اش برساند. مگر اینکه بخواهد به عرصه مربیگری بیاید و آن وقت است که مجبور به سخن گفتن است و برای خودش دردسر خواهد ساخت.

 

 فرهاد مجیدی داخل ماشین لوکسش2015

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

73