قلب زنجیری!

خانومی با ایده گرفتن از شکل واقعی قلب و عروق به وسیله سیم های نازک و قلاب توانسته مجسمه ای به شکل قلب و عروق واقعی ببافد!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

قلب زنجیری!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

12