مجسمه های گرافیتی!

تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به مجسمه های نوک مدادی هنرمندی روسی به نام  Salavat Fidai است که در خانواده ای هنرمند پرور به دنیا امده او نخستین هنرش تراشیدن مجسمه ها بر روی دانه برنج و تخمه ها و آجیل ها بوده است اما حک کردن چهره ها و مکان ها بر روی نوک مداد برای او چالشی جالب تر است و به گفته خودش همانند یک مدیتیشن او را ارام می کند.در ادامه کارهای اون را خواهید دید.

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

مجسمه های گرافیتی!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

58