محسن افشانی در کنار دوستان لاکچری

محسن افشانی در کنار دوستان لاکچری (luxury) و لوکس اش. به طور کلی دوستان محسن به دسته های زیر تقسیم میشوند.

۱٫ دوستان لاکچری

۲٫  دوستان معمولی (همان که می‌گویند بیا دوست معمولی باشم!)

۳٫ دوستان دور دور به صرف متراژ خیابان های پاسداران، اندرزگو و ایران زمین.

۴٫ دوستان تاناکورا و زاپاس!

محسن افشانی در کنار دوستان لاکچری

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

32