در ادامه مدل های فانتزی تل سر را مشاهده خواهید کرد.تل سر های پاپیونی و گل دار مکمل موهای کوتاه هستند و تل های سرتاسر طرحدار مکمل خوبی برای موهای بلند ولی همیشه قرار نیست این قانون درست باشد.امیدوارم لذت ببرید.

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

مدل تل سر های فانتزی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

45