برخی خانوم های قد بلند یا دختر خانوم ها برای ست لباس خود به دنبال کفش های پاشنه تخت میگردند که بتوانند به آسانی با آن ها راه بروند و زیبایی خود را به رخ بکشند.حال در اینجا تعدادی از مدل های زیبای کفش های پاشنه تخت را مشاهده خواهید کرد.

 

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

مدل کفش های پاشنه تخت شیک و جدید

 

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

7